55m suni cim, vogue otel kemer, 55m suni cim vogue otel kemer halı saha, halı sahalar,